22 mei 2018: Sint Jorisdag

Zondag 22 april vierden we onze patroonsdag. Om 9.30 uur was er een H. Mis in de Lambertuskerk, waarin onze oud-gildepastor Piet Meeuws voorging. Het Dameskerkkoor o.l.v. Karel Velings verzorgde de gezangen. Het beeld van Sint Joris werd vanuit de Joriskapel naar voren gebracht en kreeg een ereplaats bij het altaar. Na de mis was er de Hernieuwing van de Eed van Trouw en werd Sint Joris weer teruggeplaatst in de kapel. Op het kerkplein volgde nog een vendelgroet aan de pastor, koning, erekoning, keizer en aan de 2 nieuwe ereleden Sjef Hurkmans en Rinie van Doorn. Vervolgens werd er in gildehuis Krabbendam een goed verzorgde koffietafel genuttigd en na een gezellig samenzijn werd de patroonsdag afgesloten. (Foto’s Eric Driessen,SIRIS)02 04 06 07c 08 08a 11 20 23 34 37 38 42 44 49 50