Overlijden gildebroeder Cor Steijvers

Zondag 27 mei 2018 overleed onze gildebroeder Cor Steijvers. Hij was lid van het gilde sinds 2004 en hield zich voornamelijk bezig met het schieten en hielp ook bij kringschietwedstrijden met de puntentelling en intrekken van de wippen.

Cor, bedankt voor je inzet voor het gilde.

Hij werd 74 jaar.

Zoals je zelf altijd zei: ‘t is nie te geleuve !!!

Zaterdag 2 juni vond het afscheid plaats in Uitvaartcentrum Someren Asten, te Someren.

We wensen echtgenote Annie en haar gezin veel sterkte toe.

2014-cor-steijvers

Schieten voor KansPlus in Someren-Eind

Gilde Sint Lambertus uit Someren-Eind organiseerde op zondag 6 mei een kringwedstrijd.

De opbrengst van deze wedstrijd is voor KansPlus Asten-Someren-Deurne

Uitslagen:

Erekampioen: 1e Jan van Bree (Stiphout), 2e Jan Rovers (Beek en Donk), 3e Goen Vorstenbosch (Lieshout).
Kampioen: 1e John van der Vleuten (Someren), 2e Gerard van der Linden (Lieshout), 3e Jan Rovers.

Personeel: 1e Robbert van den Broek (Someren-Eind), 2e Peter Berkers (Lierop), 3e Thieu Scheepers (Lierop), 4e Wim van Brussel (Lierop), 5e Jan van Bree (Stiphout), 6e Jan Rovers.

Vrije hand: 1e Robbert van den Broek, 2e Wim van Brussel, 3e Thieu Knapen (Someren-Eind),         4e John van der Vleuten, 5e Ad Vlemmix (Lierop), 6e Robert Bankers (Asten).

Viertal: Gilde Sint Joris uit Someren met de schutters John van der Vleuten, Willie Hoebergen, Jan van Bree en Frits Kiggen.

Bejaarden: 1e Ton van de Ven (Lierop), 2e Jan Rovers.

Puist: 1e Bert Vorstenbosch (Lieshout), 2e Theo van Helmond (KansPlus), 3e Toon van Vroonhoven (Lierop), 4e Toos van Rooij (Lierop), 5e Wilma Louwers (Asten), 6e Adriaan Joosten (Asten),              7e Mieke Joosten (Someren), 8e Riny van der Voort (KansPlus), 9e Frans van Moorsel (Lierop), 10e Johan Vlemmix (Lierop).

22 mei 2018: Sint Jorisdag

Zondag 22 april vierden we onze patroonsdag. Om 9.30 uur was er een H. Mis in de Lambertuskerk, waarin onze oud-gildepastor Piet Meeuws voorging. Het Dameskerkkoor o.l.v. Karel Velings verzorgde de gezangen. Het beeld van Sint Joris werd vanuit de Joriskapel naar voren gebracht en kreeg een ereplaats bij het altaar. Na de mis was er de Hernieuwing van de Eed van Trouw en werd Sint Joris weer teruggeplaatst in de kapel. Op het kerkplein volgde nog een vendelgroet aan de pastor, koning, erekoning, keizer en aan de 2 nieuwe ereleden Sjef Hurkmans en Rinie van Doorn. Vervolgens werd er in gildehuis Krabbendam een goed verzorgde koffietafel genuttigd en na een gezellig samenzijn werd de patroonsdag afgesloten. (Foto’s Eric Driessen,SIRIS)02 04 06 07c 08 08a 11 20 23 34 37 38 42 44 49 50

2 Ereleden bij het gilde

Tijdens de algemene jaarvergadering van 22 januari zijn gildebroeders Rini van Doorn en Sjef Hurkmans benoemd tot ereleden. Zij zijn beiden bijna 60 jaar lid van het gilde. Hoofdman Toon Bergh overhandigde hun een beeldje van een gildebroeder en een oorkonde.

Bij de bestuursverkiezing waren Toon Bergh en Huib Vossen aftredend en herkiesbaar. Zij werden door de vergadering unaniem herkozen. Verder namen Willem van Doorn en Marga van Otterdijk plaats in het bestuur, zij zullen volgend jaar de taken overnemen van deken-schatbewaarder Trudo Kuijpers en deken-schrijver Frans Meeuws.

01-erelid-sjef-hurkmans 02-erelid-rini-van-doorn 03-oorkonde-voor-sjef-hurkmans 04-oorkonde-voor-rini-van-doorn 05-felicitaties-van-het-bestuur dsc_6102

Verwelkoming nieuwe burgemeester Dilia Blok

Zaterdag 9 december werd de nieuwe burgemeester voor de gemeente Someren verwelkomt door de 4 Somerense gilden. Zij werd door de brandweer en politie afgehaald bij de carpoolplaats van de A67 en op het Wilhelminaplein neergezet. De gilden brachten haar een vendelgroet. (Foto’s Rob Fritsen, SIRIS)

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Aankomst op het plein

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Verwelkoming door kringkapitein Toon Bergh

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Hernieuwing Eed van Trouw

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

De vendeliers

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

De tamboers

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Toespraak burgemeester Dilia Blok

5 nov. 2017-Schietwedstrijd Lieshout

Gilde Sint Servatius uit Lieshout hield op zondag 5 november 2017 een vrije schietwedstrijd.

Uitslagen:

Erekampioen: 1e Jos Kuijpers (Lieshout), 2e Henk van der Velden (Aarle-Rixtel).

Kampioen: 1e Jos Kuijpers, 2e A. Buren (Maren-Kessel), 3e Sjan Vossen (Someren).

Personeel: 1e Jos Kuijpers, 2e Sjan Vossen, 3e Jan Rovers (Beek en Donk), 4e Berry Vorstenbosch (Lieshout), 5e Angel van Moorsel (Lierop), 6e Florian Buren (Maren-Kessel), 7e Annie Rovers (Beek en Donk).

Vrije hand: 1e A Buren, 2e Henk van der Velden, 3e Sjan Vossen, 4e Angel van Moorsel, 5e Huib Vossen (Someren), 6e Willie Donkers (Lierop), 7e Hann van Seggelen (Lierop).

Bejaarden: 1e Gerard van der Linden (Lieshout), 2e Henk van der Velden.

Puist: 1e Willie Donkers, 2e Toon Sengers (Gerwen), 3e Gerard Maas (Aarle-Rixtel), 4e Jan Manders (Lieshout), 5e Buren (Maren-Kessel), 6e C. Acroy (Nuenen), 7e Jan van Bree (Stiphout).

Uitslag wipschieten 22 oktober Aarle-Rixtel

Uitslagen vrije wedstrijd wipschieten gilde Onze Lieve Vrouw

Aarle-Rixtel, zondag 22 oktober 2017:

Erekampioen: 1e Angel van Moorsel (Lierop), 2e Berry Vorstenbosch (Lieshout).

Kampioen: 1e Angel van Moorsel, 2e Gerard Maas (Aarle-Rixtel), 3e Berry Vorstenbosch.

Personeel: 1e Sjan Vossen (Someren), 2e Annie Rovers (Beek en Donk), 3e Berry Vorstenbosch, 4e Goen Vorstenbosch (Lieshout), 5e Angel van Moorsel, 6e Henk van der Velden (Aarle-Rixtel), 7e Bert Vorstenbosch (Lieshout).

Vrije hand: 1e Gerard van der Linden (Lieshout), 2e Hans van den Boomen (Gemert), 3e Henk van der Velden, 4e Angel van Moorsel, 5e Willy Hoebergen (Someren), 6e Annie Rovers, 7e Frits Kiggen (Someren).

Viertal: Gilde Sint Servatius uit Lieshout met de schutters Gerard van der Linden, Berry Vorstenbosch, Goen Vorstenbosch en Bert Vorstenbosch.

Bejaarden: 1e Frits Kiggen, 2e Jan van Bree (Stiphout), 3e Jan Rovers (Beek en Donk).

Puist: 1e Coen van Noordwijk (Aarle-Rixtel), 2e Henk van der Velden, 3e Silvia Schat (Aarle-Rixtel), 4e Toon Pennings (Aarle-Rixtel), 5e Gerard Maas( Aarle-Rixtel), 6e Jan Gevers (Beek en Donk), 7e Jos van de Ven (Aarle-Rixtel).

Schietwedstrijd Lierop 8 oktober 2017

Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop hield op zondag 8 oktober een kringwedstrijd wipschieten.

Uitslagen:

Erekampioen: 1e Huib Vossen (Someren).

Kampioen: 1e Berry Vorstenbosch (Lieshout), 2e Sjan Vossen (Someren).

Personeel: 1e John van der Vleuten (Someren), 2e Jan van Bree (Stiphout), 3e Jan Rovers (Beek en Donk), 4e Berry Vorstenbosch (Lieshout), 5e Willy Hoebergen (Someren), 6e Angel van Moorsel (Lierop).

Vrije hand: 1e Frans van de Ven (Lierop), 2e Sjan Vossen (Someren), 3e Guus van de Ven (Lierop, 4e Huib Vossen (Someren), 5e Willie Donkers (Lierop), 6e Angel van Moorsel (Lierop).

Viertal: Gilde Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën, Lierop met de schutters: Angel van Moorsel, Willy Looijmans, Thieu Scheepers en Willie Donkers.

Bejaarden: 1e Jan van Bree (Stiphout), 2e Frits Kiggen (Someren).

Puist: 1e Wim van den Eijnden (Lierop), 2e Guus van de Ven (Lierop), 3e Hann van Seggelen (Lierop), 4e Gerard van der Linden (Lieshout), 5e Huib Vossen (Someren), 6e Hans van den Boomen (Gemert), 7e Willie Donkers (Lierop).