22 september Koningschieten

Kermiszaterdag 22 september gaan we weer schieten om een nieuwe koning, erekoning en jeugdkoning. De huidige koning Harrie Vestjens en erekoning Riek Haazen-Engelen leggen hun ambt neer en anderen zullen proberen om koning of erekoning te worden. Het schieten om erekoning staat voor iedereen open vanaf de leeftijd van 16 jaar, mits hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden.

Ook wordt er weer geschoten om de nieuw Jeugdkoning. Kinderen vanaf groep 5 tot en met de leeftijd van 14 jaar kunnen hieraan meedoen. Aanvang is 14.00 uur,op schietterrein Jorisveste gelegen aan de Einhoutsestraat, (zijstraat Vaarselstraat) achter de molen.

Riek Engelen, Harrie Vestjens en Jeri Bekkering

Riek Engelen, Harrie Vestjens en Jeri Bekkering. Koning, erekoning en Jeugdkoning in 2016

 

Gildezuster Toos Bergh overleden

Na een kortstondige ziekte is gildezuster Toos Bergh-van Heesch op 21 augustus overleden.           Ze werd 63 jaar.                                                                                                                                             Ze heeft maar kort kunnen genieten van haar koninklijke onderscheiding die zij 9 augustus j.l. ontving. Toos was lid van het gilde vanaf september 2000 en vanaf 2015 was zij geüniformeerd. Toos, bedankt voor je tomeloze inzet. Rust nu maar uit.

We wensen Toon, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Pentax Digital Camera2015-kermiskoningschieten

 

 

Koninklijke onderscheiding voor Toos Bergh

Koninklijke onderscheiding voor Toos Bergh

Gildezuster Toos Bergh heeft op donderdag 9 augustus de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Burgemeester Dilia Blok speldde bij Toos het lintje op.

Toos Bergh is al vele jaren actief binnen de Somerense gemeenschap en in het bijzonder voor Someren-Noord.

Sinds 2000 is Toos  de coördinator van de werkgroep Sint en kerst van de Stichting Contact Commissie Someren-Noord (SCCSN). Ze heeft de algehele leiding en is de drijvende kracht achter de jaarlijkse evenementen in december. Ze regelt alle intochten van de Sint in de verschillende kernen en de Sintbezoeken aan scholen, bedrijven en particulieren. Het is een ingewikkelde puzzel, die veel tijd en organisatietalent vraagt. Zij is al 18 jaar de grote spil in dit jaarlijks terugkerend evenement.

Ook de kerstactie van de wijk Someren-Noord steunt volledig op haar. Ze inventariseert welke inwoners in aanmerking komen voor een kerstpakket, maakt de planning, verzorgt de pakketten en regelt vrijwilligers. Deze actie wordt door de ouderen en zieken in de wijk altijd zeer gewaardeerd. Helaas zal de SCCSN dit jaar na vijftig jaar stoppen met haar activiteiten rond Sint en kerst.

Verder werkte Toos ook als vrijwilliger mee bij activiteiten die de voormalige Paulusparochie organiseerde.

Toos Bergh is ook actief bij het St.-Jorisgilde in Someren. Met name zorgt zij voor het beheer van de Jorisveste en de organisatie van de jaarlijkse kofferbakverkoop. Bij schietwedstrijden treedt zij op als gastvrouw en verzorgt zij de catering. Andere gilden voelen zich altijd erg welkom bij het St.-Jorisgilde en de hartelijke ontvangst door Toos Bergh draagt daar voor een groot deel aan bij.

Namens het gilde dank voor je inzet.

toos-bergh2 toos-bergh

Overlijden gildebroeder Cor Steijvers

Zondag 27 mei 2018 overleed onze gildebroeder Cor Steijvers. Hij was lid van het gilde sinds 2004 en hield zich voornamelijk bezig met het schieten en hielp ook bij kringschietwedstrijden met de puntentelling en intrekken van de wippen.

Cor, bedankt voor je inzet voor het gilde.

Hij werd 74 jaar.

Zoals je zelf altijd zei: ‘t is nie te geleuve !!!

Zaterdag 2 juni vond het afscheid plaats in Uitvaartcentrum Someren Asten, te Someren.

We wensen echtgenote Annie en haar gezin veel sterkte toe.

2014-cor-steijvers

Schieten voor KansPlus in Someren-Eind

Gilde Sint Lambertus uit Someren-Eind organiseerde op zondag 6 mei een kringwedstrijd.

De opbrengst van deze wedstrijd is voor KansPlus Asten-Someren-Deurne

Uitslagen:

Erekampioen: 1e Jan van Bree (Stiphout), 2e Jan Rovers (Beek en Donk), 3e Goen Vorstenbosch (Lieshout).
Kampioen: 1e John van der Vleuten (Someren), 2e Gerard van der Linden (Lieshout), 3e Jan Rovers.

Personeel: 1e Robbert van den Broek (Someren-Eind), 2e Peter Berkers (Lierop), 3e Thieu Scheepers (Lierop), 4e Wim van Brussel (Lierop), 5e Jan van Bree (Stiphout), 6e Jan Rovers.

Vrije hand: 1e Robbert van den Broek, 2e Wim van Brussel, 3e Thieu Knapen (Someren-Eind),         4e John van der Vleuten, 5e Ad Vlemmix (Lierop), 6e Robert Bankers (Asten).

Viertal: Gilde Sint Joris uit Someren met de schutters John van der Vleuten, Willie Hoebergen, Jan van Bree en Frits Kiggen.

Bejaarden: 1e Ton van de Ven (Lierop), 2e Jan Rovers.

Puist: 1e Bert Vorstenbosch (Lieshout), 2e Theo van Helmond (KansPlus), 3e Toon van Vroonhoven (Lierop), 4e Toos van Rooij (Lierop), 5e Wilma Louwers (Asten), 6e Adriaan Joosten (Asten),              7e Mieke Joosten (Someren), 8e Riny van der Voort (KansPlus), 9e Frans van Moorsel (Lierop), 10e Johan Vlemmix (Lierop).

22 mei 2018: Sint Jorisdag

Zondag 22 april vierden we onze patroonsdag. Om 9.30 uur was er een H. Mis in de Lambertuskerk, waarin onze oud-gildepastor Piet Meeuws voorging. Het Dameskerkkoor o.l.v. Karel Velings verzorgde de gezangen. Het beeld van Sint Joris werd vanuit de Joriskapel naar voren gebracht en kreeg een ereplaats bij het altaar. Na de mis was er de Hernieuwing van de Eed van Trouw en werd Sint Joris weer teruggeplaatst in de kapel. Op het kerkplein volgde nog een vendelgroet aan de pastor, koning, erekoning, keizer en aan de 2 nieuwe ereleden Sjef Hurkmans en Rinie van Doorn. Vervolgens werd er in gildehuis Krabbendam een goed verzorgde koffietafel genuttigd en na een gezellig samenzijn werd de patroonsdag afgesloten. (Foto’s Eric Driessen,SIRIS)02 04 06 07c 08 08a 11 20 23 34 37 38 42 44 49 50

2 Ereleden bij het gilde

Tijdens de algemene jaarvergadering van 22 januari zijn gildebroeders Rini van Doorn en Sjef Hurkmans benoemd tot ereleden. Zij zijn beiden bijna 60 jaar lid van het gilde. Hoofdman Toon Bergh overhandigde hun een beeldje van een gildebroeder en een oorkonde.

Bij de bestuursverkiezing waren Toon Bergh en Huib Vossen aftredend en herkiesbaar. Zij werden door de vergadering unaniem herkozen. Verder namen Willem van Doorn en Marga van Otterdijk plaats in het bestuur, zij zullen volgend jaar de taken overnemen van deken-schatbewaarder Trudo Kuijpers en deken-schrijver Frans Meeuws.

01-erelid-sjef-hurkmans 02-erelid-rini-van-doorn 03-oorkonde-voor-sjef-hurkmans 04-oorkonde-voor-rini-van-doorn 05-felicitaties-van-het-bestuur dsc_6102

Verwelkoming nieuwe burgemeester Dilia Blok

Zaterdag 9 december werd de nieuwe burgemeester voor de gemeente Someren verwelkomt door de 4 Somerense gilden. Zij werd door de brandweer en politie afgehaald bij de carpoolplaats van de A67 en op het Wilhelminaplein neergezet. De gilden brachten haar een vendelgroet. (Foto’s Rob Fritsen, SIRIS)

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Aankomst op het plein

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Verwelkoming door kringkapitein Toon Bergh

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Hernieuwing Eed van Trouw

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

De vendeliers

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

De tamboers

burgemeester feestelijk welkom wilhelminaplein

Toespraak burgemeester Dilia Blok