2 Ereleden bij het gilde

Tijdens de algemene jaarvergadering van 22 januari zijn gildebroeders Rini van Doorn en Sjef Hurkmans benoemd tot ereleden. Zij zijn beiden bijna 60 jaar lid van het gilde. Hoofdman Toon Bergh overhandigde hun een beeldje van een gildebroeder en een oorkonde.

Bij de bestuursverkiezing waren Toon Bergh en Huib Vossen aftredend en herkiesbaar. Zij werden door de vergadering unaniem herkozen. Verder namen Willem van Doorn en Marga van Otterdijk plaats in het bestuur, zij zullen volgend jaar de taken overnemen van deken-schatbewaarder Trudo Kuijpers en deken-schrijver Frans Meeuws.

01-erelid-sjef-hurkmans 02-erelid-rini-van-doorn 03-oorkonde-voor-sjef-hurkmans 04-oorkonde-voor-rini-van-doorn 05-felicitaties-van-het-bestuur dsc_6102