Algemene Ledenvergadering 28 januari 2019

Tijdens de Algemene Jaarvergadering van 28 januari 2019 is Kapelaan Harold van Overbeek uit Ommel aangesteld als Gildeheer. De Kapelaan is de opvolger van Pater Piet Meeuws, die jaren als Gildeheer aan ons Gilde was verbonden. Wij danken Pater Piet Meeuws voor zijn jarenlange inzet en wensen Kapelaan van Overbeek veel succes.

Op deze vergadering namen we afscheid van onze bestuursleden, Toon Bergh – Hoofdman, Frans Meeuws – Dekenschrijver en Trudo Kuijpers – Dekenschatbewaarder.

Toon Bergh was bestuurslid van 5 maart 1998 t/m 28 januari 2019. Vanaf 2000 was hij de Hoofdman van ons Gilde.

Frans Meeuws, heeft van 15 maart 1993 t/m 19 januari 2004 bijna 15 jaar in het bestuur zitting gehad, waarvan 11 jaar als dekenschrijver. Vervolgens heeft hij zich in januari 2010 beschikbaar gesteld als dekenschrijver, deze werkzaamheden heeft hij t/m 28 januari 2019 gedaan.

Trudo Kuijpers heeft van 26 januari 2015 t/m 28 januari 2019 zitting gehad in deze periode was hij de schatbewaarder.

Bestuur en leden van Gilde Sint Joris Someren danken Toon, Frans en Trudo voor hun tomeloze inzet in de afgelopen jaren.

Gildeheer – Kapelaan Harold van Overbeek
Toon Bergh
Frans Meeuws
Trudo Kuijpers