Koninklijke onderscheiding voor Toos Bergh

Koninklijke onderscheiding voor Toos Bergh

Gildezuster Toos Bergh heeft op donderdag 9 augustus de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Burgemeester Dilia Blok speldde bij Toos het lintje op.

Toos Bergh is al vele jaren actief binnen de Somerense gemeenschap en in het bijzonder voor Someren-Noord.

Sinds 2000 is Toos  de coördinator van de werkgroep Sint en kerst van de Stichting Contact Commissie Someren-Noord (SCCSN). Ze heeft de algehele leiding en is de drijvende kracht achter de jaarlijkse evenementen in december. Ze regelt alle intochten van de Sint in de verschillende kernen en de Sintbezoeken aan scholen, bedrijven en particulieren. Het is een ingewikkelde puzzel, die veel tijd en organisatietalent vraagt. Zij is al 18 jaar de grote spil in dit jaarlijks terugkerend evenement.

Ook de kerstactie van de wijk Someren-Noord steunt volledig op haar. Ze inventariseert welke inwoners in aanmerking komen voor een kerstpakket, maakt de planning, verzorgt de pakketten en regelt vrijwilligers. Deze actie wordt door de ouderen en zieken in de wijk altijd zeer gewaardeerd. Helaas zal de SCCSN dit jaar na vijftig jaar stoppen met haar activiteiten rond Sint en kerst.

Verder werkte Toos ook als vrijwilliger mee bij activiteiten die de voormalige Paulusparochie organiseerde.

Toos Bergh is ook actief bij het St.-Jorisgilde in Someren. Met name zorgt zij voor het beheer van de Jorisveste en de organisatie van de jaarlijkse kofferbakverkoop. Bij schietwedstrijden treedt zij op als gastvrouw en verzorgt zij de catering. Andere gilden voelen zich altijd erg welkom bij het St.-Jorisgilde en de hartelijke ontvangst door Toos Bergh draagt daar voor een groot deel aan bij.

Namens het gilde dank voor je inzet.

toos-bergh2 toos-bergh