Overlijden gildebroeder Cor Steijvers

Zondag 27 mei 2018 overleed onze gildebroeder Cor Steijvers. Hij was lid van het gilde sinds 2004 en hield zich voornamelijk bezig met het schieten en hielp ook bij kringschietwedstrijden met de puntentelling en intrekken van de wippen.

Cor, bedankt voor je inzet voor het gilde.

Hij werd 74 jaar.

Zoals je zelf altijd zei: ‘t is nie te geleuve !!!

Zaterdag 2 juni vond het afscheid plaats in Uitvaartcentrum Someren Asten, te Someren.

We wensen echtgenote Annie en haar gezin veel sterkte toe.

2014-cor-steijvers